PROJEKTY UNIJNE


RUSZA REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W GRECJI

REALIZACJA PRAKTYK 6-20.04.2024        

FERS_RP_UE_RGB-1

Technikum Bio Cosmetics Studio
realizuje projekt „Technik usług fryzjerskich na europejskim rynku pracy”

Dofinansowanie projektu z UE:

273 983,23 PLN

Bio cosmetic studio

REKRUTACJA TRWA

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW TECHNIKUM BIO – COSMETICS – STUDIO Z KLAS II, III, IV, V, KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

W ramach projektu 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich  będzie miało okazję wziąć udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji organizowanych we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services.

Planowa data mobilności to kwiecień 2024.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony uczestnika projektu.

Projekt „Technik usług fryzjerskich na europejskim rynku pracy” o numerze 2022-1-PL01_KA122-000077822, jest realizowany na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

WYPEŁNIONE I PODPISANE FORMULARZE NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DN. 9.02.2024*

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia BCS Olsztyn

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ I OGŁOSZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i I LISTY REZERWOWEJ NASTĄPI DN. 12.02.2024*

12- 14.02.2024* UCZNIOWIE, KTÓRZY SIĘ NIE ZAKWALIFIKOWALI DO PROJEKTU MAJĄ CZAS NA SKŁADANIE ODWOŁAŃ

15.02.2024* NASTĄPI ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ

wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły

PO ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWANI UCZNIOWIE WEZMĄ UDZIAŁ  W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH PRZYGOTOWAWCZYCH Z ZAKRESU:

  • języka angielskiego
  • przygotowania pedagogicznego
  • przygotowania kulturowego

*podane terminy mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych, prosimy o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie

Dofinansowanie projektu z UE:

273 983,23 PLN

____________________________________________________________________________