PROJEKTY UNIJNE


Zrzut ekranu 2024-05-18 150754

” Właściwa droga kształcenia” Projekt nr. FEWM.06.04-IZ00-0083/23-00

Zrzut ekranu 2024-05-18 150618

Rekrutacja zakończona, projekt już wystartował.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum „Bio – Cosmetics – Studio” w Olsztynie.

Udział w projekcie bierze 12 uczniów Technikum „Bio – Cosmetics – Studio” w Olsztynie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt obejmuje miesięczny staż w profesjonalnych salonach fryzjerskich dla ucznia, realizowany w okresie wakacyjnym, uczestnik stażu otrzymuje wynagrodzenie za odbyty staż.

Staż ma na celu podwyższenie kompetencji ucznia, zdobycie przez niego nowych umiejętności, a przede wszystkim wzmocnienie jego pozycji na rynku pracy z klientem salonu fryzjerskiego.

Przed stażami uczeń uczestniczy w cyklu szkoleń:

  • SOCIAL MEDIA
  • STYLIZACJA RZĘS
  • STYLIZACJA PAZNOKCI
  • WIZAŻ I STYLIZACJA
  • WARSZTATY Z EDUKACJI FINANSOWEJ I BUDOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

mają one za zadanie poszerzenie usług fryzjerskich o pakiet usług kosmetycznych, co wzbogaca ofertę ucznia na rynku pracy i czyni ją konkurencyjną w stosunku do absolwentów innych szkół fryzjerskich.

 SOCIAL MEDIA i  WARSZTATY Z EDUKACJI FINANSOWEJ I BUDOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH mają za zadanie przygotować ucznia do prowadzenia własnej działalności i pokazać współczesne źródła reklamy jego salonu fryzjerskiego, a także dbałość o środowisko.

W przyszłym roku rusza II tura szkoleń i staży !!!

Liczba miejsc jest ograniczona do 12

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI, KTÓRA RUSZA W STYCZNIU 2025

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE 

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, m.in. takich jak asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumacz języka migowego, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku).

W projekcie udział biorą również nauczyciele Technikum „Bio – Cosmetics – Studio” w Olsztynie, wsparciem objęta jest kadra kształcenia zawodowego. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach: BARBERING I TRYCHOLOGIA

plakat informacyjny

WARTOŚĆ PROJEKTU: 592186,25 zł.

———————————————————————————————————————————————————————-

 Zrzut ekranu 2024-05-18 153236
Projekt „Technik usług fryzjerskich na europejskim rynku pracy„ dobiega już końca, rezultaty zostały już osiągnięte, ankiety przeprowadzone.
30 uczniów biorących udział w projekcie wyraziło pozytywny wpływ praktyk zagranicznych w Grecji na ich umiejętności zawodowe i językowe. Są zadowoleni ze zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, z możliwości poznania historii i kultury greckiej, dzięki programom kulturowym w trakcie praktyk.
W szkole zawisły plakaty podsumowujące wyjazd.
Trwają działania upowszechniające osiągnięcie rezultatów projektu, a już wkrótce dni greckie w szkole.
Projekt „Technik usług fryzjerskich na europejskim rynku pracy„ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000077822 jest realizowany na zasadach Programu, Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„
finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

REALIZACJA PRAKTYK 6-20.04.2024        

FERS_RP_UE_RGB-1

Technikum Bio Cosmetics Studio
realizuje projekt „Technik usług fryzjerskich na europejskim rynku pracy”

Dofinansowanie projektu z UE:

273 983,23 PLN

Bio cosmetic studio

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW TECHNIKUM BIO – COSMETICS – STUDIO Z KLAS II, III, IV, V, KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

W ramach projektu 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich  będzie miało okazję wziąć udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji organizowanych we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services.

Planowa data mobilności to kwiecień 2024.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony uczestnika projektu.

Projekt „Technik usług fryzjerskich na europejskim rynku pracy” o numerze 2022-1-PL01_KA122-000077822, jest realizowany na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

WYPEŁNIONE I PODPISANE FORMULARZE NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DN. 9.02.2024*

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia BCS Olsztyn

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ I OGŁOSZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i I LISTY REZERWOWEJ NASTĄPI DN. 12.02.2024*

12- 14.02.2024* UCZNIOWIE, KTÓRZY SIĘ NIE ZAKWALIFIKOWALI DO PROJEKTU MAJĄ CZAS NA SKŁADANIE ODWOŁAŃ

15.02.2024* NASTĄPI ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ

wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły

PO ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWANI UCZNIOWIE WEZMĄ UDZIAŁ  W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH PRZYGOTOWAWCZYCH Z ZAKRESU:

  • języka angielskiego
  • przygotowania pedagogicznego
  • przygotowania kulturowego

*podane terminy mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych, prosimy o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie

Dofinansowanie projektu z UE:

273 983,23 PLN

____________________________________________________________________________