PROJEKTY UNIJNE


Obraz1

W dniu 03.12.2018r rozpoczęła się rekrutacja do projektu:

Nowa era – kursy kwalifikacji i umiejętności zawodowych
realizowanego przez:  Bio – Cosmetics – Studio Wiesława Dąbrowska,

Projekt adresowany do osób dorosłych(min.18 lat) z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego(z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą)

Nabór dotyczy:

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 DLA KWALIFIACJI I AU.21.

Uczestnikom zapewniamy:

– wykwalifikowanych trenerów/fachowców w swojej branży

– sale szkoleniowe wyposażone w profesjonalny sprzęt

-materiały piśmiennicze na zajęcia teoretyczne

-materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne

– drobny serwis kawowy

– zwrot kosztów dojazdu

– państwowy egzamin zawodowy na zakończenie kursu

– zaświadczenie potw. nabycie kwalifikacji(w przypadku zdania egzaminu końcowego)

 

PROJEKT REALIZOWANY Z POSZANOWANIEM ZASADY RÓWNOŚCI SZANS, PŁCI I NIEDYSKRYMINACJI. ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO PROJEKTU DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA UCZESTNICTWA ZDOLNYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI FRYZJERSKICH.

PRIORYTETOWO DO PROJEKTU BĘDĄ PRZYJMOWANE OSOBY O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO MIEJSCA SZKOLENIA.

 

Liczba miejsc ograniczona !!!!!!!

 

Planowany okres realizacji kursu to: II-/2019-IV/2020

                                                             

 

Projekt „Nowa era – kursy kwalifikacji i umiejętności zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020