UPRAWNIENIA


Technikum Młodzieżowe Bio Cosmetics Studio wpisane jest do rejestru szkół niepublicznych pod numerem: 259, prowadzonego przez: Miasto Olsztyn.

Technikum Młodzieżowe Bio Cosmetics Studio uzyskało uprawnienia szkoły publicznej decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn, o numerze: Es.n.4321-7/07 z dnia 20.08.2007 r.