WYMAGANE DOKUMENTY


  • Podanie i kwestionariusz ( możliwość wypełnienia dokumentów na miejscu – w siedzibie szkoły Olsztyn, ul. Przemysłowa 8 lub ściągnięcia z zakładki – dokumenty do pobrania).
  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum/ Szkoły Podstawowej i Zaświadczenie o wynikach z Egzaminu Gimnazjalnego/ 8-klasisty w oryginale.
  • 3 fotografie ( zdjęcia do legitymacji )
  • Skrócony Akt Urodzenia (może być kserokopia)
  • Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu od lekarza medycyny pracy

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ  ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW !, rezerwacja miejsca na podstawie złożonego podania i kwestionariusza