PEŁEN ZAKRES USŁUG FRYZJERSKICH


kurs fryzjerski

obejmuje pełen zakres fryzjerstwa – modelowanie, pielęgnację, ondulację wodną i żelazkową, upięcia, strzyżenie i koloryzację, trwałą ondulację i prostowanie chemiczne.

 


czas trwania kursu 220 godzin lekcyjnych – zajęcia teoretyczne z przewagą praktyki na główkach treningowych i modelkach, koszt 5000 zł. (grupy 8 – 10 osób)


 

* przy szkoleniach indywidualnych koszt szkolenia może ulec zmianie.

Uczestnikom zapewniane są wszystkie potrzebne materiały do pracy na zajęciach praktycznych.

Oferujemy szkolenia (indywidualne i zbiorowe – max. 8-10 osób) doskonalące, podwyższające kwalifikacje zawodowe lub prowadzące do pozyskania umiejętności w celu zmiany wyuczonego zawodu.

 

Na zakończenie szkolenia wystawiamy zaświadczenie na druku MEIN z wyszczególnieniem przedmiotów i liczby godzin, CERTYFIKATY SZKOLENIOWE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM.

 

Centrum Kształcenia i Rozwoju Zawodowego ” Bio – Cosmetics – Studio” jest otwarte na współpracę z Urzędami Pracy (uczestnictwo w przetargach na szkolenie w ramach środków unijnych).

Centrum jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Olsztyn w dniu 10.09.2001. pod Nr 124 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod Nr 2.28/00009/2016.

Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenia pod nr tel: (89) 532 13 42/ kom. 691 737 610