KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW


Oferta skierowana jest do osób, które chcą przyjąć uczniów szkół zawodowych na praktykę lub być instruktorem praktycznej nauki zawodu w szkole.

Kurs daje uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu oraz możliwość zatrudnienia w charakterze opiekuna praktyk zawodowych.

czas trwania kursu – 80 godzin lekcyjnych koszt 700 zł (grupy 10-12 osób)

* przy szkoleniach indywidualnych koszt szkolenia może ulec zmianie.

 

Zajęcia odbywają się w systemie dziennym lub zaocznym – weekendowym, sobota-niedziela w godzinach 9.00-16.00 lub są dostosowywane do potrzeb grupy uczestników.

 

Oferujemy szkolenia (indywidualne i zbiorowe – max. 10 -12 osób)

 

Na zakończenie szkolenia wystawiamy zaświadczenie na druku MEIN z wyszczególnieniem przedmiotów i liczby godzin.

 

Centrum Kształcenia i Rozwoju Zawodowego ” Bio – Cosmetics – Studio” jest otwarte na współpracę z Urzędami Pracy (uczestnictwo w przetargach na szkolenie w ramach środków unijnych).

Centrum jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Olsztyn w dniu 10.09.2001. pod Nr 124 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod Nr 2.28/00009/2016.

Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenia pod nr tel: (89) 532 13 42/ kom. 691 737 610