CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Technikum Bio Cosmetics Studio jest  pięcioletnim Technikum dla młodzieży na podbudowie Szkoły Podstawowej,

kształcącym w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich.

Edukacja w Technikum przebiega w systemie dziennym i opiera się na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych.

 


 

Technikum Bio Cosmetics Studio posiada również odziały szkół dla dorosłych: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

FRK.01 – wykonywanie usług fryzjerskich,

AU.26, FRK.03 – projektowanie fryzur.

Edukacja na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych przebiega w systemie zaocznym

i jest skierowana do absolwentów wszystkich typów szkół