WYMAGANE DOKUMENTY


  • Podanie i kwestionariusz ( możliwość wypełnienia dokumentów na miejscu – w siedzibie szkoły Olsztyn, ul. Przemysłowa 8 lub ściągnięcia z zakładki – dokumenty do pobrania).
  • Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej /  Gimnazjum /  Szkoły Podstawowej w oryginale
  • 3 fotografie ( zdjęcia do legitymacji )
  • Ksero dowodu osobistego

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW!!!!!!