INFORMACJE O KIERUNKU KSZTAŁCENIA


Kształcenie w Liceum dla dorosłych „Bio – Cosmetics – Studio” opiera się na przedmiotach ogólnokształcących, pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego i przygotowuje słuchacza do Egzaminu Maturalnego.

Kształcenie w Liceum dla dorosłych „Bio – Cosmetics – Studio” odbywa się w formie zaocznej (sobota-niedziela) i trwa 2 lub 3 lata, w zależności od terminu ukończenia szkół i rodzaju szkoły, które stanowią podbudowę dla Liceum Ogólnokształcącego:

 

 1. Jeżeli ukończyłeś Zasadniczą Szkołę Zawodową w 2014 roku lub wcześniej/ Gimnazjum/ Szkołę Podstawową (8 klas)
  3 LATA LICEUM DLA DOROSŁYCH ” BIO – COSMETICS – STUDIO”


 2. Jeżeli ukończyłeś Zasadniczą Szkołę Zawodową w 2015 roku lub później
  2 LATA LICEUM DLA DOROSŁYCH ” BIO – COSMETICS – STUDIO”


 • Własna baza dydaktyczna.
 • Autorski Program Nauczania.
 • Zapewniamy duży komfort kształcenia, dzięki małej liczebności klas (10 – 16 osób).
 • Wydajemy zaświadczenia do ZUS, urzędów i instytucji – szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 • Absolwenci szkoły uzyskują Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, a po zdaniu egzaminów zewnętrznych – Świadectwo Maturalne.
 • Czesne płacone jest co miesiąc (bez okresu wakacji).

* informacje o cenie czesnego pod nr tel: (89) 532 13 42/ kom. (+48) 693 866 550