INFORMACJE O KIERUNKU KSZTAŁCENIA


Jeżeli ukończyłeś Szkołę Podstawową (8 klas)/ Gimnazjum/ Zasadniczą Szkołę Zawodową (w innym zawodzie niż fryzjer)/ Szkołę Średnią i masz skończone 18 lat możesz zapisać się na:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich


i AU.26 – Projektowanie fryzur.


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest formą kształcenia wprowadzoną w 2012 roku w wyniku reformy kształcenia zawodowego dla zawodu Technik Usług Fryzjerskich (zastępując dawną Szkołę Policealną). Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są jedyną dopuszczalną formą kształcenia w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich dla dorosłych. Kurs realizuje ministerialną podstawę programową kształcenia w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, jeżeli chodzi o treści i liczbę godzin.

 


Zawód Technik Usług Fryzjerskich dzieli się na dwie Kwalifikacje (dwa Kursy)

  1. AU.21 – WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

725 godzin lekcyjnych

OKRES TRWANIA KURSU

13 – 15 miesięcy

ORGANIZACJA KURSU

system zaoczny (sobota-niedziela)

zjazd dwa razy w miesiącu

TREŚCI KSZTAŁCENIA

zagadnienia związane z higieną, BHP, dermatologią, 32 godz.
zagadnienia związane z psychologią i zarządzaniem, 20 godz.
zagadnienia związane z przedsiębiorczością i marketingiem, 16 godz.
zagadnienia związane z rysunkiem instruktażowym, 40 godz.
zagadnienia związane z językiem obcym zawodowym, 20 godz.
zagadnienia związane bezpośrednio z fryzjerstwem, część teoretyczna i praktyczna. 597 godz.

EGZAMINY

egzamin wewnętrzny na zaliczenie Kursu,

– egzamin zewnętrzny organizowany przez OKE w Łomży ( egzamin odbywa się w siedzibie szkoły:

„Bio – Cosmetics – Studio” Olsztyn, ul. Przemysłowa 8,

uczeń po zdaniu egzaminu uzyskuje Świadectwo Kwalifikacyjne A.19

BAZA DYDAKTYCZNA

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie szkoły: „Bio – Cosmetics – Studio” Olsztyn, ul. Przemysłowa 8

 

  1. AU.26 – PROJEKTOWANIE FRYZUR

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

170 godzin lekcyjnych

OKRES TRWANIA KURSU

3 – 4 miesięcy

ORGANIZACJA KURSU

system zaoczny (sobota-niedziela)

zjazd dwa razy w miesiącu

TREŚCI KSZTAŁCENIA

zagadnienia związane z rysunkiem instruktażowym oraz wizualizacją we fryzjerstwie, 80 godz.
zagadnienia związane z obsługą klienta, 15 godz.
zajęcia praktyczne w ramach Pracowni Fryzjerskiej. 70 godz.

EGZAMINY

egzamin wewnętrzny na zaliczenie Kursu,

– egzamin zewnętrzny organizowany przez OKE w Łomży ( egzamin odbywa się w siedzibie szkoły:

„Bio – Cosmetics – Studio” Olsztyn, ul. Przemysłowa 8,

uczeń po zdaniu egzaminu uzyskuje Świadectwo Kwalifikacyjne A.23

BAZA DYDAKTYCZNA

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane są w siedzibie szkoły: „Bio – Cosmetics – Studio” Olsztyn, ul. Przemysłowa 8

 

 

W momencie kiedy słuchacz kończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Kwalifikację AU.21 i zda egzamin zewnętrzny otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne AU.21, które może zamienić na Dyplom w Zawodzie Fryzjer.


Słuchacz, który ukończy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe AU.21 i AU.26 i zda egzaminy zewnętrze, otrzymując Świadectwa Kwalifikacyjne AU.21 i AU.26 oraz ma wykształcenie średnie lub je uzupełni – uzyskuje Dyplom Technika Usług Fryzjerskich

(równoznaczny z tytułem Mistrza w zawodzie).


Program kształcenia zawodowego oferuje pełen zakres usług fryzjerskich – mycie, pielęgnacja, modelowanie, ondulacja wodna i żelazkowa, stylizacja fryzur, trwałe prostowanie, trwała ondulacja, wygładzanie keratynowe włosów, zagęszczanie i przedłużanie włosów, koloryzacja i strzyżenie włosów.

  • Własna baza dydaktyczna.
  • Autorski Program Nauczania.
  • Zapewniamy duży komfort kształcenia, dzięki małej liczebności klas (10 – 16 osób).
  • Wydajemy zaświadczenia do ZUS, urzędów i instytucji – szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  • Na zajęciach praktycznych zapewniamy profesjonalne materiały do pracy marki Wella, Alfaparf, narzędzia fryzjerskie, główki treningowe i modelki (możliwość pracy na własnych modelkach).
  • W trakcie nauki organizujemy wyjazdy na szkolenia branżowe – między innymi do Studia Wella w Warszawie.
  • Czesne płacone jest co miesiąc. W ramach czesnego zagwarantowane są wszystkie potrzebne do pracy materiały na zajęciach z Pracowni Fryzjerskiej.

* informacje o cenie czesnego pod nr tel: (89) 532 13 42/ kom. (+48) 693 866 550