INFORMACJE O KIERUNKU KSZTAŁCENIA


INFORMACJE O KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Kształcenie obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne, uzupełniające wykształcenie zawodowe na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich oraz uzyskanie wykształcenia średniego – przedmioty ogólnokształcące w Liceum dla dorosłych.

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej (sobota-niedziela) w dwóch wariantach:


1. Jeżeli ukończyłeś Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie fryzjer w 2014 roku lub wcześniej

  3 LATA LICEUM DLA DOROSŁYCH ” BIO – COSMETICS – STUDIO”

+ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE AU.21 I AU.26 – WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH I PROJEKTOWANIE FRYZUR

 


2. Jeżeli ukończyłeś Zasadniczą Szkołę Zawodową w 2015 roku lub później I MASZ ŚWIADECTWO CZELADNICZE LUB PRÓBUJESZ JE UZYSKAĆ

  2 LATA LICEUM DLA DOROSŁYCH ” BIO – COSMETICS – STUDIO”

+ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY AU.26 – WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH I PROJEKTOWANIE FRYZUR

 


W trakcie nauki organizowane są również wyjazdy na szkolenia branżowe – między innymi do Studia Wella w Warszawie oraz pokazy znanych marek fryzjerskich.

Na zajęciach praktycznych uczniowie mają zagwarantowane wszelkie potrzebne materiały do pracy na zajęciach z Pracowni Fryzjerskiej – narzędzia fryzjerskie, główki treningowe, profesjonalne preparaty fryzjerskie marki Wella i Alfaparf. Szkoła zapewnia również wykonywanie zabiegów fryzjerskich na modelkach (możliwość pracy na własnych modelkach).

  • Własna baza dydaktyczna.
  • Autorski Program Nauczania.
  • Zapewniamy duży komfort kształcenia, dzięki małej liczebności klas (10 – 16 osób).
  • Wydajemy zaświadczenia do ZUS, urzędów i instytucji – szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  • Absolwenci szkoły uzyskują Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, a po zdaniu egzaminów zewnętrznych – Świadectwo Maturalne i Dyplom Technika Usług Fryzjerskich (równoznaczny z tytułem Mistrza w zawodzie).
  • Na zajęciach praktycznych zapewniamy profesjonalne materiały do pracy marki Wella, Alfaparf, narzędzia fryzjerskie, główki treningowe i modelki (możliwość pracy na własnych modelkach).
  • W trakcie nauki organizujemy wyjazdy na szkolenia branżowe – między innymi do Studia Wella w Warszawie.
  • Czesne płacone jest co miesiąc (bez okresu wakacji). W ramach czesnego zagwarantowane są wszystkie potrzebne do pracy materiały na zajęciach z Pracowni Fryzjerskiej.

* informacje o cenie czesnego pod nr tel: (89) 532 13 42/ kom. (+48) 693 866 550