CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Technikum Bio Cosmetics Studio jest  czteroletnim Technikum dla młodzieży na podbudowie Gimnazjum,

kształcącym w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich.

Edukacja w Technikum przebiega w systemie dziennym i opiera się na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych.

 


 

Technikum Bio Cosmetics Studio posiada również odziały szkół dla dorosłych: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

A.23 – projektowanie fryzur.

Edukacja na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych przebiega w systemie zaocznym

i jest skierowana do absolwentów wszystkich typów szkół