_WYKAZ KADRY


WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  „BIO-COSMETICS-STUDIO”

 

Lp. Imię i Nazwisko Nauczany przedmiot Nazwa uczelni i kierunek ukończenia Przygotowanie pedagogiczne Formy doskonalenia Uwagi
1 mgr Marcin Dąbrowski DYREKTOR Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2001

Politologia

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zarządzanie Oświatą UWM Olsztyn 2002
2 mgr Barbara Kożuszko JĘZYK POLSKI WSP Olsztyn

Polonistyka 1982

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
3 mgr Maria Pietkiewicz JĘZYK ANGIELSKI Uniwersytet Warszawski 2006

Filologia angielska

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
4 mgr Bogdan Zakrzewski HISTORIA Nauki Społeczne ze specjalnością Historia

WSP Olsztyn 1992

Studia Podyplomowe Geografia OSW 2002

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
5 mgr Bogdan Zakrzewski WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Nauki Społeczne ze specjalnością Historia

WSP Olsztyn 1992

Studia Podyplomowe Geografia OSW 2002

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
6 mgr Helena Wanda Tomaszewska MATEMATYKA Uniwersytet

Warszawski 1980

Matematyka

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
7 mgr Monika Pęgier Uniwersytet Warszawski

Matematyka 2007

Fizyka

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
8 mgr Edyta Sowińska CHEMIA

 

UWM Olsztyn 2004

Biologia

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
9 mgr Edyta Sowińska BIOLOGIA 

PRZYRODA

UWM Olsztyn 2004

Biologia

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
10 mgr Bogdan Zakrzewski GEOGRAFIA Nauki Społeczne ze specjalnością Historia

WSP Olsztyn 1992

Studia Podyplomowe Geografia OSW 2002

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
11 mgr Magdalena Korzeb PODSTAWY PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI UWM Olsztyn 2002

Zarządzanie i Marketing

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
12 mgr Jacek Oleśnikiewicz INFORMATYKA WSP Olsztyn

WT 1992

Studia Podyplomowe Informatyka  1998

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym