_UPRAWNIENIA


Liceum Ogólnokształcące Bio Cosmetics Studio wpisane jest do rejestru szkół niepublicznych pod numerem: 377, prowadzonego przez: Miasto Olsztyn.

Liceum Ogólnokształcące Bio Cosmetics Studio uzyskało uprawnienia szkoły publicznej decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn, o numerze: E.4423.3.2013 z dnia 21.08.2013 r.