_HISTORIA SZKOŁY


Szkoła Liceum Ogólnokształcące Bio Cosmetics Studio powstała w 2013 roku, jako odpowiedź  na podyktowaną reformą oświatową likwidację Technikum uzupełniającego ( Technikum Zawodowego).

Liceum Ogólnokształcące Bio Cosmetics Studio zostało utworzone, by dać możliwość dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego  osobą, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową (ZSZ)  w zawodzie fryzjer.