W OKRESIE WAKACJI SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9 – 14